فرم ثبت اطلاعات طرح ويژه اسقاط خودروهاي فرسوده (ويژه اشخاص حقيقي)

ثبت اطلاعات

نام : نام خانوادگي : نام پدر :
شماره ملي : ش شناسنامه : محل صدور :
تاريخ تولد :  /  / 13 پست الکترونيک :
تلفن منزل :   تلفن محل کار :   تلفن همراه :
آدرس : کدپستي :
 
عدد کادر بالا را در کادر ذيل وارد کنيد
تمامي موارد فوق مورد تاييد اينجانب مي باشد.
ثبت نام شما کامل نشده است. بعد از زدن دکمه تأييد منتظر بمانيد تا شماره سريال شما(7 رقمي) اعلام شود.
تعداد کاربران روي خط:
Copyright © 2007 Farsoodeh.ir.