فرآيند طرح ويژه اسقاط خودروهاي فرسوده(نقدي، واردات و...)


1- ثبت اطلاعات اختصاصي براي اشخاص حقيقي و حقوقي

با كليك بر روي نوشته "براي ثبت نام اينجا را كليك نماييد. " دو گزينه اشخاص حقيقي و حقوقي ظاهر مي شود كه بنا به ماهيت متقاضي يكي از دو گزينه انتخاب مي گردد.
- اين اطلاعات مي بايستي بطور دقيق منطبق بر مشخصات فردي و حقوقي باشد. اطلاعات بايد بر اساس اسناد معتبر باشد.
پس از ثبت كامل اطلاعات صفحه اي ظاهر مي شود كه اطلاعات ثبت شده و شماره سريال و يك جمله مبني بر تغيير رمز مشاهده مي گردد.متقاضيان الزاما بايد رمز عبور را تغيير دهند.( در تغيير رمز نام كاربري همان شماره سريال و رمز قديم همان كد ملي مي باشد.)

در همين صفحه با انتخاب " ورود به صفحه اجرايي " و سپس وارد كردن نام كاربري( شماره سريال ) و رمز عبور وارد صفحه اجرايي خواهيد شد.
توجه : در كليه مراحل ثبت به پيامهاي ارائه شده توسط نرم افزار سايت توجه كامل فرمائيد.
توجه : متقاضي مي تواند در هر زمان با ورود به سايت و وارد كردن كد ملي و شماره سريال 7 رقمي به صفحه شخصي خود وارد شده و پس از انتخاب " ورود به صفحه اجرايي" با وارد نمودن نام كاربري و رمز عبور وارد صفحه اجرايي شود.( تاكيد مي شود كه رمز عبور را هرچند مدت يكبارتغيير دهيد )

2- در صفحه اجرايي گزينه هايي را در بالاي صفحه مشاهده خواهيد كرد.
ثبت خودرو فرسوه
در اين بخش اطلاعات خودرو فرسوده را وارد نموده و پس ازاطمينان از صحت اطلاعات استان و شهرستان محل اسقاط را انتخاب نموده وبا وارد نمودن كد امنيتي وتاييد ، خودرو فرسوده ثبت مي گردد.
گزارش روند كار اسقاط
در اين بخش خودروهاي فرسوده اي كه ثبت شده اند رويت مي شوند و گزارشات ذيل را مي توان بدست آورد:
جستجوي خودروهاي ثبت شده بر اساس سريال ثبت هر خودرو ، سيستم و روند كار اسقاط شامل : استعلام از راهور ناجا جهت استعلام تاييد خودرو و مالك آن، پاسخ استعلام ، انتخاب مركز اسقاط ، پذيرش مركز اسقاط ،احراز اصالت خودرو ، اسقاط توسط مركز اسقاط ، تاييد اسقاط توسط ناجا
خودروهايي كه اسقاط آنها توسط ناجا تاييد مي گردد در قسمت " پيگيري گواهي اسقاط" رويت مي شوند.
پيگيري گواهي اسقاط
در اين قسمت متقاضي مطابق قانون بر اساس تمايل خود از امتياز گواهي اسقاط خود استفاده مي نمايد :
جهت شماره گذاري خودروهاي وارداتي
جهت شماره گذاري خودروهاي توليد داخل كه مصرف سوخت آنها در100كيلومتر چرخه تركيبي بيش از 10 ليتر باشد
ارائه به گمرك به جاي پرداخت حقوق و عوارض گمركي واردات خودرو و قطعات منفصله
دريافت وجه نقد( طبق نظر كارشناسي حد اكثر به مبلغ 15000000 ريال براي خودروهاي سواري و وانت 4 سيلندر به بالا كه مدل آنها از 1352 ه.ش(1973 م) به بالا تا سن فرسودگي باشد

ثبت خودرو وارداتي:
در اين بخش اطلاعات خودرو و گمرك مربوطه را وارد نموده و پس از ثبت تعداد شاسي خودروها و تائيد آن ، به همان تعداد ليست شاسي جهت ثبت باز مي شود. پس از ثبت شماره شاسي ها و تكرار آنها و تعيين محل شماره گذاري ، تائيد را انجام داده و ثبت خودرو وارداتي پايان مي پذيرد.
ثبت خودرو داخلي:
شركتهاي خودروسازي داخل كشور كه خودروي توليد آنها مصرف سوخت بيش از 10 ليتر در 100 كيلومتر در چرخه نركيبي دارد ، جهت شماره گذاري خودروهاي خود بايد انها را در اين قسمت ثبت نمايند.

پيگيري شماره گذاري :

در اين قسمت خودروهاي وارداتي وتوليد داخل ثبت شده رويت مي شوند و متقاضي نسبت به نحوه شماره گذاري آن اظهارنظر مي نمايد كه به ازاي هر شماره شاسي ثبت شده از " خودروي اسقاط شده" استفاده شود يا نسبت به" خريد گواهي اسقاط" اقدام نمايد.
پس از انتخاب هريك از گزينه هاي فوق براي شماره شاسي ها جمع بدهي متقاضي در ذيل صفحه مشخص مي شود كه بايد تعداد فيشها ي واريزي ، توسط متقاضي اعلام گردد وپس از تاييد اطلاعات ، فيشهاي واريزي ثبت گردد.
تذكر : در صورت اتمام كار ليست شاسي هايي كه بابت آنها اسقاط يا خريد گواهي اسقاط انجام شده است، از قسمت پيگيري شماره گذاري حذف ودر قسمت گزارش مالي رويت مي شوند.


گزارش مالي :

در اين قسمت ليست فيشهاي واريزي كه در قسمت "پيگيري شماره گذاري " ثبت شده اند رويت مي شوند، پس از كليك روي ليست فيشها ، خودروهاي وارداتي مرتبط با آن را نشان داده و گزارش تائيد مالي و روند كار تا ارسال به ناجا مشاهده خواهد شد.
ارتباطات
ارتباط با ما
در اين قسمت متقاض سوالات خود را مطرح مي نمايد
پاسخ ما
در اين قسمت پاسخ سوالات كه توسط كارشناسان مربوطه جواب داده شده در قسمت پاسخهاي خوانده نشده ديده مي شود و پس از خواندن پاسخ توسط متقاضي به پاسخهاي خوانده شده منتقل مي شود.
تغيير رمز
تاكيد مي گردد جهت حفظ اطلاعات و امنيت بيشتر رمز عبور را به صورت متناوب تغيير دهيد
خروج
جهت خروج از برنامه حتما روي گزينه "خروج" كليك نماييد.Copyright © 2007 Farsoodeh.ir.